Bình Định

Bình Định Archives – Materforex

Tags Bình Định

Bí thư Tỉnh đoàn Bình Định Nguyễn Minh Triết làm Trưởng Ban Thanh niên trường học

Bí thư Tỉnh đoàn Bình Định Nguyễn Minh Triết vừa được điều động, bổ nhiệm về nhận công tác tại Ban Thanh niên trường học Trung ương Đoàn, với chức vụ Trưởng ban, kể từ ngày 22/3, theo quyết định của Ban Tổ chức Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Bình Định: Bầu chức danh Chủ tịch HĐND và UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021

Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định vừa tổ chức kỳ họp để bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt, trong đó có chức danh Chủ tịch HĐND và UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Most Read

  Tìm kiếm

Leave a Comment