Gop may tinh cu cho Nguoi khuyet tat Viet Nam

Gop may tinh cu cho Nguoi khuyet tat Viet Nam

27/10/2010 16:10:59
Quang canh le trao giai: ICT thap sang niem tin lan thu I

Ngay 19 – 21/9/2007 tai Bangkok, hoi nghi cap cao lien chinh phu: Danh gia giua thap ky Nguoi khuyet tat khu vuc Chau A – Thai Binh Duong (2003 – 2012), da thong qua nhung chien luoc bo sung cho viec day manh thuc hien khuon kho hanh dong Thien nien ky BIWAKO (viet tat la BIWAKO + 5) no luc hon nua huong toi mot xa hoi hoa nhap, khong rao can va dua tren quyen cua nguoi khuyet tat ma mot trong nhung noi dung quan trong la: ”Tiep can thong tin va truyen thong, bao gom cac cong nghe thong tin, truyen thong va ho tro”.

Chinh phu Viet Nam, cac bo nganh lien quan va cac to chuc trong va ngoai nuoc da co nhung ho tro tich cuc cho Nguoi khuyet tat Viet Nam trong linh vuc uu tien nay, the nhung rao can lon nhat can tro su tiep can voi cong nghe thong tin va truyen thong cua Nguoi khuyet tat la ngheo doi. Nguoi khuyet tat khong co dieu kien kinh te de co the tu trang bi cho minh mot may tinh ca nhan de hoc tap, lao dong sang tao cung nhu tiep can voi nguon tri thuc va ket noi voi cong dong.

  Miền Bắc Đặt phòng khách sạn tại Tam Đảo giá hợp lý LH 0977 626 939

 

Chung toi (Cong thong tin dien tu Nguoi khuyet tat Viet Nam – PWD) tin rang, neu duoc cung cap cac thiet bi, Nguoi khuyet tat se co mot cuoc song tot dep hon. Do la ly do, PWD quyen gop may tinh cu cho Nguoi khuyet tat. Co the thay, xa hoi ngay cang phat trien, dac biet la su phat trien manh me trong linh vuc cong nghe thong tin, nhieu ca nhan, doanh nghiep, to chuc co dieu kien khong su dung den nhung chiec may vi tinh cu … vi vay neu ca nhan, doanh nghiep, to chuc nao khong su dung nhung chiec may vi tinh cu nua co the tang lai cho Nguoi khuyet tat thong qua PWD, se giup Nguoi khuyet tat co dieu kien tiep can voi may tinh.

  Ngày 17 tháng 4 tại Hà Nội[Lấy địa chỉ]

 

Nhung chiec may vi tinh cua cac ca nhan, don vi trao tang se mo ra canh cua cho Nguoi kuyeets tat de ho thoat khoi su co doc, de dang giao tiep va dung xay su tu tin. May vi tinh cu cung se giup cho Nguoi khuyet tat co nhung ky nang can thiet co ich cho cac cong viec pho bien trong xa hoi nhu: danh may, thiet ke …

 

Moi su quan tam den loi ich cong dong Nguoi khuyet tat cua cac ca nhan, don vi … se duoc ghi nhan va thong tin tren website www.pwd.vn; www.nguoikhuyettat.org;  www.drdvietnam.com

  Cách đối xử với người khuyết tật như thế nào cho đúng

Moi thong tin ve chuong trinh “Gop may tinh cu cho Nguoi khuyet tat” Xin lien he:

 

Ha Noi:

Anh Trinh Cong Thanh (Chu tich hoi dong quan tri PWD Viet Nam)

Dien thoai: 0912085253; Email: [email protected]

TP. Ho Chi Minh:

Chi Luu Thi Anh Loan (Tro ly giam doc)

Dien thoai: 0918235375; Email: [email protected]

Leave a Comment