Luyện Nghe – Đọc hiểu Tiếng Anh

Dãn cách tên bằng dấu phẩy(,).

  “Bạn trao cho chúng tôi việc làm, tôi trao cho bạn sức khỏe”

Leave a Comment