Cổng thông tin điện tử Người khuyết tật

Theo nguyện vọng của đông đảo thành viên diễn đàn PWD.VN chúng tôi mở chuyên mục Miss PWD.VN 2010. Đây sẽ là nơi để các thành viên post ảnh dự thi. Cũng như những góp ý để chương trình của chúng ta thành công.

  Nguyên nhân của bị câm là khiếm gì?

Leave a Comment