Ngày 21/3 khai mạc kỳ họp cuối cùng Quốc hội khóa 1

Thủ tướng vừa phân công các thành viên Chính phủ chuẩn bị một số báo báo, dự luật sẽ được trình bày và xem xét tại kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa 12, dự kiến khai mạc vào ngày 21/3.

Theo đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Chính phủ được phân công chuẩn bị và trình báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2010, việc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2011. Lãnh đạo Chính phủ sẽ trình báo cáo này tại phiên khai mạc kỳ họp.

  HOT Các bạn đăng quảng cáo lưu ý

Bộ Tài chính được phân công chuẩn bị và trình báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện ngân sách nhà nước năm 2010, việc thực hiện ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2011. Bộ Công thương có trách nhiệm chuẩn bị trình báo cáo về việc Tập đoàn Dầu khí quốc gia sử dụng 3.500 tỷ đồng ngân sách nhà nước năm 2011.

Đại biểu phát biểu tại kỳ họp Quốc hội khóa 12. Ảnh: TTXVN.

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội có trách nhiệm chuẩn bị trình báo cáo về việc quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội năm 2010, về tình hình thực hiện pháp luật về bình đẳng giới năm 2010.

  Sẵn sàng khám chữa bệnh trong dịp Tết

Bộ Tư pháp được phân công chuẩn bị báo cáo giải trình, tiếp thu dự thảo các luật: Luật phòng, chống mua bán người, Luật thủ đô. Bộ Tài chính chuẩn bị báo cáo giải trình, tiếp thu và dự thảo Luật Kiểm toán độc lập.

Dự kiến khai mạc vào ngày 21/3, kỳ họp thứ chín sẽ khép lại nhiệm kỳ Quốc hội khóa 12 kéo dài 4 năm, bắt đầu từ 2007. So với các khóa trước, Quốc hội khóa 12 rút ngắn một năm để ngày 22/5 tới đồng thời tiến hành bầu cử Quốc hội khóa 13 và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016.

  Thông tin về quy định việc làm cho người khuyết tật

Leave a Comment