Ngôn ngữ ký hiệ

Dãn cách tên bằng dấu phẩy(,).

  “Bỉ vỏ” lên sân khấu kịch Hà Nội

Leave a Comment