Bệnh nhân Covid-19 số 251 ở Hà Nam nằm viện dài ngày, tiếp xúc với nhiều người

Leave a Comment