Cách đối xử với người khuyết tật như thế nào cho đúng

Cách đối xử với người khuyết tật và sự yêu thương dành cho họ

Khi người khuyết tật họ đang cố gắng để hoà nhập với cộng đồng thì chúng ta cần phải có những cách đối xử phù hợp với họ. Hãy công bằng, bình đẳng, yêu thương nhiều hơn để họ có cơ hội thể hiện bản thân tốt hơn. Vậy cách đối xử với người khuyết … Read more