Công tác xã hội cá nhân với người khuyết tật năm 2023

Công tác xã hội cá nhân với người khuyết tật liệu có đơn giản

Người khuyết tật cũng là một cá nhân trong cộng đồng xã hội. Tuy nhiên, vì không may mắn mà họ gặp nhiều khó khăn, hạn chế việc đi lại và các hoạt động xã hội. Đặc điểm của người khuyết tật là họ mang tâm lý rào cản lớn khó hòa nhập xã hội. … Read more