Thông tin về hội bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi Việt Nam là gì?

Những thông tin cụ thể về hội bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi Việt Nam

Hội bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi Việt Nam đơn vị bảo vệ quyền của người khuyết tật, trẻ mồ côi. Hiện nay với nhiều năm hoạt động và phát triển hội đã có những hoạt động hỗ trợ người kém may mắn tốt nhất. Đặc biệt thường xuyên có những chương … Read more