Những tấm gương về nghị lực sống ở Việt Nam năm 2023

Những tấm gương về nghị lực sống ở Việt Nam vươn lên

Trên thế giới có nhiều người sinh ra và lớn lên không may cơ thể có những khiếm khuyết. Trong đó có nhiều người lựa chọn buông xuôi số phận nhưng cũng có những người không chịu khuất phục. Họ từ bi quan đã biến thành động lực vươn lên trở thành những người có … Read more