Thơ sáng tác

Dãn cách tên bằng dấu phẩy(,).

  Ghế Pisu ghế ngồi laptop, ngồi uống trà, ngồi sàn nhà

Leave a Comment