Truyện cười

Dãn cách tên bằng dấu phẩy(,).

  tobe_tung

Leave a Comment